Välkommen till Softbool – specialisterna på sök

Tillgång till snabb och rätt information är en kritisk faktor för alla verksamheter och kan sägas vara livsnerven i dagens globala och digitala informationssamhälle. Att navigera och hitta rätt information med högsta möjliga relevans är många gånger avgörande för ett företags framgång. Valet av sökmotor och dess funktionalitet är därför i de allra flesta fall av vital betydelse.

Därför skall du välja Softbool som leverantör:

Fokus för Softbool är att via sina produkter skapa och ge maximal affärs- och verksamhetsnytta. Sedan lång tid tillbaka har företaget byggt upp gedigen erfarenhet och kunskap om sökteknologier och produktutveckling i kombination med verksamhetskunskap vilket är kompetenser som tydligt avspeglar sig i våra lösningar:

  • Mogna och stabila produkter.
  • Heltäckande sökverktyg med stort antal färdiga funktioner; stavningskontroll, navigering i stora datamängder, likhetssökningar, matchning, urval och selekteringar, beräkningar, grundläggande analys och statistisk bearbetning mm.
  • Paketerad och generisk lösning som avsevärt reducerar ledtider för installation och utveckling vilket ger rationaliseringseffekter som medför besparingar.
  • Optimal prestanda, tillgänglighet och skalbarhet.
  • Prisvärda och kostnadseffektiva lösningar.
  • Produkter att växa med.

Testa oss gärna och se fördelarna, vi tillhandahåller en kostnadsfri utvärderingslicens.

För mer detaljerad info, läs mer under fliken produkter.